SC PANORAMA CLEAN SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului panoramaclean.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezenței Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website -ului panoramaclean.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politică de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.panoramaclean.ro .

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, SC PANORAMA CLEAN SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre sub brand-ul: SC PANORAMA CLEAN SRL.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Sc Panorama Clean Srl colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.panoramaclean.ro Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.panoramaclean.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC PANORAMA CLEAN SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.panoramaclean.ro), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul http://www.panormaclean.ro:

– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, data și locul nașterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul panoramaclean.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânză ri online pe website-ul www.panormaclean.ro administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, e-mail, data și locul nașterii, adrese de livrare. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC PANORAMA CLEAN SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

– nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, SC PANORAMA CLEAN SRL prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca identificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC PANORAMA CLEAN SRL, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:

– nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți- în plus, SC PANORAMA CLEAN SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC PANORAMA CLEAN SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SC PANORAMA CLEAN SRL. de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC PANORAMA CLEAN SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC PANORAMA CLEAN SRL (cum este cazul companiilor cu care SC PANORAMA CLEAN SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC PANORAMA CLEAN SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC PANORAMA CLEAN SRL precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de SC PANORAMA CLEAN SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC PANORAMA CLEAN SRL.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv : de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii; de acces la datele dvs. cu caracter personal; de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal; de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat; de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare; de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie. Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC PANORAMA CLEAN SRL prin accesarea formularului de contact la adresa panoramaclean.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: str. Nagy György, nr. 1A, bl.E, sc.4 ap. 19, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna sau de e-mail [email protected]

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC PANORAMA CLEAN SRL. (prin accesarea formularului de contact la adresa panoramaclean.ro/contact/ sau la adresa de poștă: str. Nagy György, nr. 1A, bl.E, sc.4 ap. 19, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna sau de e-mail [email protected]), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC PANORAMA CLEAN SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Prevederi speciale legate de minori SC PANORAMA CLEAN SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

SC PANORAMA CLEAN SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC PANORAMA CLEAN SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC PANORAMA CLEAN SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achizitiona produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la SC PANORAMA CLEAN SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site -ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor : Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC PANORAMA CLEAN SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC PANORAMA CLEAN SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.