Prin folosirea acestui website numit în continuare site, dumneavoastra acceptati termenii si conditiile

de mai jos motiv pentru care vă rugăm să le citiți cu mare atenție.

1.Generalitati despre site www.panoramaclean.ro

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizualizate, vizitate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis clienților sai de către SC PANORAMA CLEAN SRL prin mijloace electronice sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al SC PANORAMA CLEAN SRL

clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de serviciile și tarifele practicate de SC PANORAMA CLEAN SRL intr-o anumita perioada;
 • informații legate de serviciile și tarifele practicate de către un tert cu care SC PANORAMA CLEAN SRL are încheiat contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;

1.1 Condiții de utilizare

Conținutul prezentului document, astfel cum este definit în preambul, incluzand dar nelimitandu-se la simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiva a SC PANORAMA CLEAN SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect. Nici un conținut transmis către client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare și vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea SC PANORAMA CLEAN SRL si al angajatului sau colaboratorului SC PANORAMA CLEAN SRL care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul conținut. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terte parti, a oricărui conținut în orice alt context decat cel original intenționat de SC PANORAMA CLEAN SRL, includerea oricărui conținut în afara site-ului SC PANORAMA CLEAN SRL, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al SC PANORAMA CLEAN SRL asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al SC PANORAMA CLEAN SRL.

1.2 Definitie

DOCUMENT – prezentele Termeni si Conditii CONTRACT – conform definiției cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.a.: contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vanzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta; CLIENT – reprezintă persoana care accesează site-ul www.panoramaclean.ro, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, inițiind și finalizand o Comandă. NEWSLETTER – mijlocul de informare

periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și a promoțiilor desfășurate de către SC PANORAMA CLEAN SRL într-o anumită perioada, fără niciun angajament din partea SC PANORAMA CLEAN SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

2.Generalități despre termeni si conditii

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ai site-ului de către client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între SC PANORAMA CLEAN SRL și acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, conținutului, implica aderarea clientului la prezentele Termeni și Condiții; clientul și utilizatorul se obliga sa monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii dintre parti și notificării acestuia în scris către SC PANORAMA CLEAN SRL.

2.3. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea Siteului public disponibil www.panoramaclean.ro

2.4. Prin folosirea site-ului, clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse siteului, continutului, serviciului, SC PANORAMA CLEAN SRL sau oricărui terț cu care SC PANORAMA CLEAN SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5. În cazul în care utilizatorul sau clientul nu este de acord și nu acceptă și își revoca acceptul dat pentru prezentul document:

2.5.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu sau alte servicii oferite de SC PANORAMA CLEAN SRL prin intermediul site-ului.

2.5.2. SC PANORAMA CLEAN SRL va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese.

2.5.3. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate sa contacteze SC PANORAMA CLEAN SRL sau sa foloseasca legăturile din conținutul primit de la SC PANORAMA CLEAN SRL destinate acestui scop.

2.7. Clientul nu poate sa revoce unilateral acordul exprimat în favoarea prezentului document pe perioada derularii unui contract sau pana în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de SC PANORAMA CLEAN SRL.

2.8. Acest Site este adresat doar clienților persoane fizice care au cel puțin 18 ani și persoanelor juridice care nu au fost suspendați sa inlaturati de către SC PANORAMA CLEAN SRL indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

 1. Accesul la Site

3.1. SC PANORAMA CLEAN SRL publică pe Site datele complete și corecte de contactare de catre client.

3.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Site, clientul permite automat

SC PANORAMA CLEAN SRL sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzand și mijloacele electronice.

3.3. Completarea partiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezinta in nici un fel un angajament din partea SC PANORAMA CLEAN SRL de a contacta clientul.

3.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate SC PANORAMA CLEAN SRL se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil clientului și SC PANORAMA CLEAN SRL, considerandu-se astfel ca acesta consimte primirea notificarilor din partea SC PANORAMA CLEAN SRL în modalitate electronică și telefonică, incluzând și comunicări prin email sau prin anunțuri pe site.

3.5. SC PANORAMA CLEAN SRL își rezerva dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).

 1. Newslettere

4.1. În momentul în care, clientul trimite un email prin intermediul formularului de contact de pe site, acceptand Termeni si Conditii, acesta are își exprima acordul cu privire la primirea de newslettere din partea SC PANORAMA CLEAN SRL.

4.2. Datele preluate de la client în scopul expedierii newsletterelor , pot și vor fi folosite de către  SC PANORAMA CLEAN SRL în limitele Politicii de confidentialitate.

4.3. Renuntarea la primirea newsletterelor de către client se poate face în orice moment: Folosind legatura special destinata din cadrul oricăror newslettere primite.

Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere

Prin contactarea SC PANORAMA CLEAN SRL conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese.

4.4. Renuntarea la primirea newsletterelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru Termeni si Conditii

4.5. SC PANORAMA CLEAN SRL își rezerva dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere cat și dreptul de a elimina din baza sa de date orice client care și-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere, fără niciun angajament ulterior din partea SC PANORAMA CLEAN SRL, sau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

4.6. SC PANORAMA CLEAN SRL nu va include în newslettere transmise clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care sa facă referire la vreun tert care nu este partener al SC PANORAMA CLEAN SRL, la momentul expedierii newsletterelor .

 1. Politica de confidentialitate

5.1. SC PANORAMA CLEAN SRL colecteaza date cu caracter personal și date cu caracter special ,CNP, pe paginile site-ului sau, numai cu acordul voluntar al clientului, în următoarele scopuri:

 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere și alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
 • contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
 • scopuri statistice.

Prin completarea formularului de comanda sau a altor formulare cu caracter informativ fiecare client și-a exprimat consimtamantul ca SC PANORAMA CLEAN SRL sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Client are dreptul de a obține de la SC PANORAMA CLEAN SRL, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, în mod gratuit:

 • confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;

Fiecare client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, prin transmiterea către SC PANORAMA CLEAN SRL a unei cereri întocmită în forma scrisa, datata si semnata, ca datele care îl vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Fiecare client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către SC PANORAMA CLEAN SRL a unei cereri întocmită în forma scrisa, datata si semnata, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

5.2. SC PANORAMA CLEAN SRL poate sa colecteze involuntar și alte date, adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri furnizati de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la Site și pot fi folosite de către SC PANORAMA CLEAN SRL pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților sai, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul actiunilor clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea SC PANORAMA CLEAN SRL și al eventualilor terți cu care SC PANORAMA CLEAN SRL are contracte de parteneriat în acel moment.

5.3. Clientul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8.

5.4. Pentru exercitarea drepturilor cf art. 5.3, clientul se va adresa SC PANORAMA CLEAN SRL, conform datelor de contact disponibile pe Site, valabile la acea data.

5.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe Site, clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, în cazul în care aceasta exista.

5.6. Politică de confidentialitate SC PANORAMA CLEAN SRL se referă doar la datele furnizate voluntar de către client exclusiv pe Site.

5.7. SC PANORAMA CLEAN SRL se obliga ca datele colectate ale clientului sa fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale clientului vreunui tert neimplicat in îndeplinirea scopurilor declarate.

5.8. Excepție de la prevederile art. 5.7 va face situația în care transferul, accesarea, vizualizarea, etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

5.9. SC PANORAMA CLEAN SRL garantează ca datele personale ale unui client, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

5.10. SC PANORAMA CLEAN SRL nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

 1. Frauda

6.1. SC PANORAMA CLEAN SRL nu solicita clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare, email, telefon, SMS, etc informații referitoare la date confidențiale, conturi și carduri bancare sau parole personale.

6.2. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

6.3. SC PANORAMA CLEAN SRL declina orice responsabilitate, în situația în care un client ar fi sau este prejudiciat sub orice forma de către un tert care ar pretinde ca reprezinta interesele SC PANORAMA CLEAN SRL.

6.4. Clientul va informa SC PANORAMA CLEAN SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

6.5. SC PANORAMA CLEAN SRL promovează SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

6.6. Comunicarile realizate de către SC PANORAMA CLEAN SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta, e-mail contin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legaturi către acestea, la data transmiterii continutului.

6.7. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului și a SC PANORAMA CLEAN SRL. SC PANORAMA CLEAN SRL își rezerva dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat sa, sau au atins aceste scopuri:

6.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.

6.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență expediata prin orice modalitate de către SC PANORAMA CLEAN SRL către client.

6.7.3. de a afecta performanțele serverului pe care rulează Site-ul.

6.7.4. de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de către SC PANORAMA CLEAN SRL către client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului.

6.7.5. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care-l însoțește, în cazul în care acesta exista.

 1. Raspunderea societatii

7.1. SC PANORAMA CLEAN SRL nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui client care utilizează

Siteul sau continutul, altfel decat în limita articolelor ce constituie Termeni si Conditii.

7.2. În cazul în care un client considera ca un conținut expediat prin orice mijloc de către SC PANORAMA CLEAN SRL violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii SC PANORAMA CLEAN SRL, conform detaliilor de contact, astfel incat SC PANORAMA CLEAN SRL să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

7.3. SC PANORAMA CLEAN SRL nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe Site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Site, și nu îi confera dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice continut în orice alta maniera, sau de a transfera vreunui tert orice continut asupra căruia are și a obtinut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al SC PANORAMA CLEAN SRL

7.4. SC PANORAMA CLEAN SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

7.5. SC PANORAMA CLEAN SRL este exonerata de orice vina in cazul utilizarii Siteurilor si al conținutului transmis către client, prin orice mijloc, electronic, telefonic, etc., prin intermediul Siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al SC PANORAMA CLEAN SRL, atunci cand aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura clientului și a oricărui terț implicat în acest transfer de conținut.

7.6. SC PANORAMA CLEAN SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

7.6.1. serviciul va fi potrivit cerintelor clientului

7.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel

7.6.3. produsele obtinute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor și așteptărilor clientului

7.7. În limita prevederilor Termeni si Conditii, operatorii, administratorii si proprietarii Site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecințele acestora rezultand din achiziții, oferte speciale, promoții, promovari, sau oricare alt tip de relație, legatura , tranzactie ,colaborare , etc. care pot apărea între client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.

 1. Forta majora

8.1. Exceptand cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care-i incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forta majora.

8.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat si în mod complet, producerea acestuia și sa ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

8.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligatie numai în cazul în care evenimentul o impiedica sa o ducă la bun sfarsit.

8.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

8.5. Partea care invoca evenimentul de forță majoră trebuie sa facă dovada imposibilitatii executarii obligatiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 8.3.

 1. Drept aplicabil, litigii

9.1. Prin folosirea,vizitarea,vizualizarea Site-ului și al oricărui conținut trimis de către SC PANORAMA CLEAN SRL clientului prin accesare si expediere prin orice mijloc ,electronic, telefonic, etc, acesta se declara de acord cel puțin cu prevederile „Termeni si conditii”.

9.2. Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Conditii care ar putea sa apară între client și SC PANORAMA CLEAN SRL se va rezolva pe cale amiabila.

9.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9.4. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

 1. Dispoziții finale

10.1. SC PANORAMA CLEAN SRL își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a clientului .

10.2. În limita prevederilor Termeni si Conditii, SC PANORAMA CLEAN SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setari, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

10.3. SC PANORAMA CLEAN SRL își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura și/sau legături pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

10.4. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apara intre clienti si SC PANORAMA CLEAN SRL sau partenerii sai, se va rezolva pe cale amiabila. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instantantele judecatoresti din Sfantu Gheorghe, in conformitate cu legile romane in vigoare.